ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ATEX

Ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις κατά την διαχείριση εκρηκτικών κόνεων και αερίων.

Εκρηκτικές ή δυνάμει εκρηκτικές συνθήκες δημιουργούνται σε ένα μεγάλο εύρος εργασιακών χώρων, όπου κατά την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται ή παράγονται σκόνες όπως σκόνη αλουμινίου, μαγνησίου, τιτανίου, οργανικές σκόνες όπως αλεύρι, ζάχαρη, σκόνη γάλακτος, σκόνη ξύλου, σκόνη ορισμένων πλαστικών υλικών κ.α. 

 

Επίσης σε περιπτώσεις όπου παράγονται εύφλεκτα αέρια ή αναθυμιάσεις διαλυτών  από χημικά ή παράγωγα πετρελαίου. Οι συνέπειες των εκρήξεων μπορεί να είναι καταστροφικές.

 

Εκτός από τον άμεσο τραυματισμό των εργαζομένων, με την καταστροφή των συστημάτων φιλτραρίσματος απελευθερώνονται επικίνδυνες ουσίες στην περιοχή, με μεγάλους κινδύνους  για την υγεία.

 

Ντιρεκτίβες για βελτιωμένη ασφάλεια στον χώρο εργασίας και ασφαλή εξοπλισμό

 

Από τη 1η Ιουλίου 2006 όλοι οι χώροι εργασίας στην Ε,Ε, παλιοί και νέοι πρέπει να είναι συμβατοί με τις οδηγίες που δίνονται από τις ντιρεκτίβες ATEX*.

 

Απαιτείται από τους εργοδότες  να αξιολογούν, να οριοθετούν και να χαρακτηρίζουν  τους εργασιακούς χώρους του εργοστασίου τους κατά την ζώνη επικινδυνότητας έκρηξης.

 

Επιπροσθέτως να φροντίζουν ώστε η διαδικασία παραγωγής και ο εξοπλισμός των χώρων αυτών να είναι κατάλληλος για την επικινδυνότητα αυτή και να έχει την ορθή σήμανση ATEX*

 

Μία αυστηρή ντιρεκτίβα της Ε.Ε. για  όλα τα μηχανήματα που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά, είναι η απαίτηση συγκεκριμένης σήμανσης εφ' όσον προορίζονται για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

 

Η σήμανση αυτή ορίζει για ποια ζώνη επικινδυνότητας είναι κατάλληλα τα μηχανήματα και φυσικά αυτά θα πρέπει να  έχουν ακριβώς τις ιδιότητες που προκύπτουν από την σήμανση αυτή.

 

 

 

Δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον εργασίας.

 

Κρατάμε τον χώρο καθαρό.

 

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας της  εμφάνισης σκόνης ή πούδρας που είναι δυνατόν να δημιουργήσει έκρηξη. Τούτο μπορούμε να το πετύχουμε κρατώντας τον χώρο καθαρό και σε τάξη.

Ο Nederman προσφέρει ένα μεγάλο εύρος λύσεων βιομηχανικού καθαρισμού, από απλές ελαφρές λύσεις μέχρι λύσεις βαρέων εφαρμογών.

 

Χρησιμοποιούμε εγκεκριμένο εξοπλισμό.

Αφού εκπονηθεί η ανάλυση κινδύνου και χαρακτηρισθούν οι ζώνες επικινδυνότητας των διαφόρων τμημάτων  του εργοστασίου, τοποθετούνται  σε κάθε τμήμα μηχανήματα και συσκευές που έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για την συγκεκριμένη ζώνη.

Δίνουμε δρόμους διαφυγής του Στατικού Ηλεκτρισμού

Σπινθήρες και εκκενώσεις στατικού ηλεκτρισμού μπορούν εύκολα να προκαλέσουν έκρηξη.

Όλα τα μηχανήματα και οι συσκευές καθώς και ορισμένα εξαρτήματα ή τμήματα (π.χ. βάσεις ,χοάνες, στηρίξεις ,σιλό κλπ ) πρέπει να είναι σωστά γειωμένα. Χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και μηχανήματα με ηλεκτρονικά συστήματα περικλεισμένα  και κατάλληλη γείωση, οι κίνδυνοι μπορούν να μειωθούν.

Μία μεγάλη σειρά προϊόντων  Nederman όπως οι βραχίονες  NEX D, ΝΕΧ  S και ΝΕΧ DX   έχουν έγκριση ΑΤΕΧ καθώς επίσης και οι απορροφητήρες NCF DX   και τα φίλτρα Filtermax DX  .

 

 

Ο σχεδιασμός τους είναι ειδικός ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική απομάκρυνση των επικινδύνων καπνών αναθυμιάσεων και κόνεων.

 

Ελαχιστοποιώντας τα αποτελέσματα μίας έκρηξης

 

Ο κίνδυνος και τα αποτελέσματα μίας έκρηξης μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την εγκατάσταση του εξοπλισμού απαγωγής με ασφαλή και ορθό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί  για παράδειγμα με εγκλεισμό των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, χρήση πλαισίων εκτόνωσης (relief panels),τοποθέτηση ορισμένων τμημάτων του εξοπλισμού (π.χ. φίλτρων) εκτός του χώρου εργασίας, τοποθέτηση αυτομάτων συστημάτων απομόνωσης κλπ.

 

Ο Nederman έχει μεγάλη εμπειρία δίνοντας κατάλληλες λύσεις. Αυτές περιλαμβάνουν εξοπλισμό απαγωγής  πλήρη με συστήματα ασφαλείας για την αποφυγή επέκτασης της φωτιάς και των ζημιών.

Μερικά παραδείγματα εκρηκτικών ουσιών

 

Βιομηχανία τροφίμων.

Αλεύρι, σκόνη σούπας, μπαχαρικά, πρόσθετα γεύσης, ζάχαρη. 

 

Βιομηχανία πλαστικών

Σκόνη από τροχίσματα ή αμμοβολή.

 

Μεταλλουργικές βιομηχανίες

Σκόνη από τροχίσματα ή αμμοβολή αλουμινίου, μαγνησίου, τιτανίου,

χρωμίου, κλπ ..

 

Φαρμακευτική βιομηχανία

Υλικά παρασκευής φαρμάκων και καλλυντικών σε πούδρα.

 

Χημική βιομηχανία

Ουσίες σε πούδρα και χημικά.

 

Κατεργασία ξύλου

Πριονίδι.

 

Κατεργασία χαρτοπολτού και χαρτιού

 Ίνες, άμυλο αραβόσιτου, για επικάλυψη χάρτου.

 

Ναυτιλιακός κλάδος

Βενζίνη, υπολείμματα πετρελαίου σε δεξαμενές.  

* ΟΔΗΓΙΑ 2014/34/EU, οδηγία εξοπλισμού ATEX.ATEX σημαίει ATmosphere EXplosive.(ΕκρηκτικήΑτμόσφαιρα)

Οι οδηγίες ATEX καλύπτουν τον εξοπλισμό τα επιμέρους τεμάχια και τα χειριστήρια που χρησιμοποιούνται σε εκρηκτική ατμόσφαιρα. Οι οδηγίες απαιτούν από τους εργοδότες να κάνουν τα πάντα στο πλαίσιο του δυνατού για την αποφυγή εκρήξεων και την παροχή προστασίας.

* ΟΔΗΓΙΑ 99/92/EC γνωστή και ως ATEX 137

ή οδηγία χώρου εργασίας  ATEX .

Αυτή η οδηγία ATEX απαιτεί τα παρακάτω:

· Ο εργοδότης πρέπει να υπολογίσει κατόπιν μελέτης πόσο συχνά και που, είναι δυνατό να εμφανισθεί μία ατμόσφαιρα που θα δώσει έκρηξη.

. ·Αυτές οι περιοχές πρέπει να ταξινομηθούν σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

 ·Ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται μόνο ο σωστός εξοπλισμός σε κάθε τύπο ζώνης

Ενδεικτική φόρμα αξιολόγησης αντιεκρηκτικής εγκατάστασης (PDF 294ΚΒ)

ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΤΕΧ
1.ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ  .

2.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΧ .

4. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  .

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία