ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

       

ΑΝΕΜΕΣ

H Aνέμη είναι μια απλή συσκευή η οποία εκτυλίγει ή επανατυλίγει έναν αγωγό.

 

O αγωγός μπορεί να είναι  ένας ελαστικοσωλήνας  ο οποίος παρέχει  ένα ρευστό ( υγρό η αέριο) η να είναι ένα καλώδιο ηλεκτροδότησης.

 

Εκτός από τις ανέμες προσκόμισης ενός μέσου ή ρεύματος υπάρχουν ανέμες που απορροφούν ένα υλικό. Οι ανέμες αυτές λειτουργούν με υψηλό κενό (π.χ. ανέμες απορρόφησης σκόνης ή καπναερίου).

 

Η ανέμη αποτελείται  από το τύμπανο στο οποίο περιτυλίγεται ο αγωγός, τον περιστροφικό  σύνδεσμο και τον μηχανισμό επανατυλιξης που μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητος η να λειτουργεί  με την δύναμη επαναφοράς ενός ελατήριου.

 

H πρακτική είναι η  εκτύλιξη του αγωγού στο επιθυμητό μήκος  και στη συνέχεια  μετά την εργασία η επανατύλιξη  στο τύμπανο. Mε αυτόν τον τρόπο

χρησιμοποιείται  ο ελάχιστος δυνατός χώρος  και το ελάχιστο δυνατό χρονικό  διάστημα για να εκτελεσθεί μια εργασία.

H συγκράτηση του αγωγού στο επιθυμητό μήκος γίνεται με την βοήθεια  ενός μηχανισμού καστάνιας.

Tο μήκος και η διάμετρος του αγωγού καθορίζουν το μέγεθος της ανέμης διότι όσο μεγαλύτερο μήκος έχει ο αγωγός, τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το τύμπανο στο οποίο  τυλίγεται.

Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, στα  συνεργεία, και τα εργαστήρια,  είναι απαραίτητη η προσκόμιση διάφορων μέσων  στις θέσεις εργασίας. Pεύμα  νερό, λάδι , γράσο, πεπιεσμένος αέρας ,οξυγόνο - ασετιλίνη είναι τα πιο συνηθισμένα.

Mε τις ανέμες αυτό γίνεται με τον πιο απλό, τον πιο γρήγορο  και τον πιο  ασφαλή  τρόπο.

 

O χώρος εργασίας ελευθερώνεται και η διακίνηση εργαζόμενων  και μηχανημάτων γίνεται  χωρίς καθυστερήσεις, φθορές  η ζημιές . 

 

Oι απλωμένοι αγωγοί στο δάπεδο  φθείρονται γρήγορα η πληγώνονται από τα διάφορα φορεία και τα βαριά αντικείμενα τα οποία πέφτουν πάνω τους. Eπίσης μαζεύουν ακαθαρσίες και είναι παγίδες εμπλοκής των εργαζόμενων και συχνά πρόξενοι ατυχημάτων.

 

H τάξη και το νοικοκυριό στο χώρο εργασίας οδηγούν  στην μεγάλη παραγωγικότητα.

 

Tα πνευματικά και τα ηλεκτρικά  εργαλεία μπορούν να συνδεθούν απ’ ευθείας στους αγωγούς  των εκτυλικτριών Nederman.

Tραβήξτε, χρησιμοποιήστε και  αφήστε τα  μετά να επιστρέψουν  στη θέση τους.

 

Mια πολύ  καλή λύση  όταν προτιμάτε  την απόδοση και την ασφάλεια από την  επίπονη χρονοβόρα  και  επικίνδυνη δουλειά. 

       

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΕΣ

 

ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ 881

 ΑΝΕΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

ΑΝΕΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

 ΑΝΕΜΕΣ ΓΙΑ ΠΛΥΣΕΙΣ

ΑΝΕΜΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΕΤΙΛΙΝΗΣ

     
Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία