ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

      

ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

Η κοπή με πλάσμα είναι η διαδικασία που παράγει την πιο βαριά μορφή καπναερίου. Στα μεγάλα μηχανήματα κοπής με πλάσμα η ποσότητα των παραγόμενων καπναερίων είναι εξαιρετικά μεγάλη. Συχνά η κοπή γίνεται με 2 η περισσότερες κεφαλές όποτε  τα παραγόμενα καπναέρια πολλαπλασιάζονται ανάλογα.

Ένα σωστό σύστημα απαγωγής αποτελείται από τα εξής:

1.Την τράπεζα κοπής πάνω στην οποία τοποθετούνται τα προς κοπή.

 

2.Τον κεντρικό συλλεκτήριο αεραγωγό.

 

3. Έναν θάλαμο εξουδετέρωσης των σπινθήρων

 

4.Ενα σωστά διαστασιολογημένο φίλτρο Filtermax με προδιαχωριστήρα

 

5.Τον απορροφητήρα Nederman NCF.

 

6.Τις σωληνώσεις απόδοσης του καθαρού πλέον αέρα μετά το φιλτράρισμα

 

7.Νταμπερ ρύθμισης και  ελέγχου.

 

Η τράπεζα κοπής βέβαια πρέπει να είναι κατάλληλα κατασκευασμένη με σταθερό και  ασφαλές σύστημα έδρασης των προς κοπή αντικειμένων και σύστημα εύκολου καθαρισμού.

Για την ευχερή απαγωγή των καπναερίων και την οικονομική λειτουργία πρέπει να είναι τμηματοποιημένη σε διαμερίσματα.

Εάν η τράπεζα είναι μεγάλη είναι δυνατόν να υπάρχουν δυο συλλεκτήριοι κεντρικοί αεραγωγοί κατά μήκος των πλευρών της τράπεζας.

Για να απάγονται τα καπναέρια πρέπει η ταχύτητα του αέρα στην άνω επιφάνεια να έχει μια ορισμένη τιμή. Από την τιμή αυτή και τις διαστάσεις του διαμερίσματος  προκύπτει η απορρόφηση που πρέπει να έχει το φίλτρο.

Στη συνέχεια υπολογίζεται  το φορτίο του φίλτρου Filtermax και ανάλογα προς αυτό η επιφάνεια φιλτραρίσματος.

Το τελικό βήμα είναι ο  καθορισμός του μεγέθους του  και η επιλογή του τύπου του.

Τα καπναέρια πλάσματος όπως συμπυκνώνονται μέσα στο φίλτρο.

Αριστερά: Κοπή χάλυβα. Δεξιά: Κοπή αλουμινίου.

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία