ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

       

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ
 
Η εταιρεία ΤΕΧΝΟ - ΚΑΛ EΠΕ ιδρύθηκε το 1975 και έχει αποκλειστικό αντικείμενο την αναβάθμιση των χώρων εργασίας και την μετατροπή τους σε σύγχρονες και ασφαλείς εγκαταστάσεις υψηλής παραγωγικότητας.
Συνεργάζεται από το 1980 με τον οίκο NEDERMAN ο
οποίος είναι ο ηγέτης οίκος παγκόσμια στην βελτίωση 
του περιβάλλοντος στον χώρο εργασίας.
 
H μεγάλη σειρά των προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας 
του οίκου NEDERMAN σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία των τεχνικών της TEXNO - KAΛ εγγυάται την βέλτιστη και πιο αξιόπιστη λύση για τα προβλήματα της ρύπανσης στους εργασιακούς χώρους στην βιομηχανία, στα εργαστήρια και στα συνεργεία οχημάτων .
 
Ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνούς, 
αναθυμιάσεις, σκόνες, θόρυβο, εκτυφλωτικό φως με 
δάπεδα καθαρά και ελεύθερα από καλώδια και ελαστικοσωλήνες είναι το βασικό εργαλείο για αυξημένη
παραγωγικότητα.
 
Ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον αυξάνει την επιθυμία 
των εργαζομένων να εργασθούν σε αυτό, βελτιώνει ση-
μαντικά την ποιότητα του προϊόντος, μειώνει τα ατυχήματα, ελαχιστοποιεί τις απουσίες, αυξάνει την εκτίμηση των πελατών, πετυχαίνει την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και μεγαλώνει την φήμη της επιχείρησης.
O χώρος του κάθε εργαζομένου είναι η πρόκληση για την TEXNO - KAΛ και ο χώρος δράσης της.

Ο χώρος του κάθε εργαζομένου πρέπει πάνω από όλα 

να είναι ασφαλής. Πρέπει επίσης να είναι παραγωγικός

και το προϊόν του να έχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα.

 

Η λεπτομερής μελέτη θα καταδείξει:

 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Ποιες είναι οι επισφαλείς καταστάσεις; Ποια βλαβερά στοιχεία πρέπει να απομακρυνθούν;

 

Mε  ποια μέθοδο;  Ποιος  είναι  ο πιο οικονομικός τρόπος; 

 

Έχει γίνει μελέτη επικινδυνότητας των χώρων κατά ΑΤΕΧ; Δημιουργούνται εκρήξιμες ατμόσφαιρες στους χώρους εργασίας;

Είναι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός κατάλληλος σύμφωνα με τους κανονισμούς ΑΤΕΧ για τις ζώνες επικινδυνότητας όπως αυτές έχουν χαρακτηρισθεί από την μελέτη;

 

Που θα οδηγηθούν και θα κατακρατηθούν ασφαλώς ώστε να μην μολύνουν άλλους χώρους η το εξωτερικό  περιβάλλον ;

 

 Πως μπορούμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τον υπάρχοντα εξοπλισμό;

 

O θόρυβος;  

 

Tο εκτυφλωτικό φως ; 

 

Tα μέσα και οι αγωγοί τους;  Kαλώδια και  ελαστικοσωλήνες στο δάπεδο ;

 

H σκόνη που χαλάει την ποιότητα του προϊόντος και δημιουργεί βλάβες στα ηλεκτρονικά; 

 

Η σύνδεση  και ο συνδυασμός του συγκεκριμένου χώρου

με τους άλλους χώρους της εγκατάστασης;

 

Πως  η αύξηση της παραγωγικότητας θα υπερκαλύψει την  δαπάνη του πρόσθετου εξοπλισμού ;

 

H αισθητική;

 

Το αποτέλεσμα είναι πάντοτε εντυπωσιακά αποδοτικό!

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία