ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ)

 

Ηλεκτροκίνητες μονάδες

 

Αποτελούν την εύκολη και οικονομική λύση για τα προβλήματα καθαρισμού στις μικρές ή μέσου μεγέθους βιομηχανικές μονάδες, όπως για παράδειγμα στην βιομηχανία τροφίμων, στην φαρμακοβιομηχανία, στα συνεργεία κ.α.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για απαγωγή της ρύπανσης απ’ ευθείας από το εργαλείο το οποίο την παράγει, όπως για παράδειγμα σε τροχίσματα, σε λειάνσεις, ακόμα και στην ηλεκτροσυγκόλληση, όταν στις εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται μικρού ή μέσου μεγέθους εργαλεία.

 

Στις μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις με πολλούς χειριστές πλεονεκτούν οι κεντρικές εγκαταστάσεις υψηλού κενού.

 

Αεροκίνητες Μονάδες

 

Χρησιμοποιούνται για την συλλογή και μεταφορά υγρών ή ξηρών υλικών σε βιομηχανίες με βαριές εφαρμογές και σκληρές συνθήκες.

 

Φορητές Μονάδες με έγκριση ΑΤΕΧ.

 

Σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης χρησιμοποιούνται κατάλληλες αεροκίνητες μονάδες NEDERMAN με έγκριση ΑΤΕΧ. Τα μηχανήματα αυτά είναι κατασκευασμένα από αγώγιμα και αντιστατικά υλικά ώστε να ανταποκρίνονται στις ντιρεκτίβες ΑΤΕΧ 94/9/ΕC και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους κατηγορίας 2 και 3.

 

Τα τεχνικά στοιχεία των φορητών μηχανημάτων κενού αναγράφονται λεπτομερώς στον γενικό κατάλογο NEDERMAN 2009-2010 (17ΜΒ)

Ηλεκτροκίνητες Μονάδες

 

Αεροκίνητες Μονάδες

 

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

 

Τα τεχνικά στοιχεία των φορητών μηχανημάτων κενού αναγράφονται λεπτομερώς στον γενικό κατάλογο

NEDERMAN 2012 (19,7 MB

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία