ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

       

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ

Το σύστημα Υψηλού Κενού είναι μία πολυχρηστική εγκατάσταση ισχυρής τοπικής απορρόφησης.
H απαγωγή των ρύπων γίνεται με υψηλή ταχύτητα. Η απορρόφηση εφαρμόζεται πολύ κοντά στην πηγή της ρύπανσης ή πάνω στο εργαλείο που δημιουργεί την ρύπανση.

Αποτελείται από την κεντρική μονάδα η οποία δημιουργεί την υποπίεση και το δίκτυο σωληνώσεων το οποίο καλύπτει τον εργασιακό χώρο ο οποίος μπορεί να είναι μια ή
περισσότερες αίθουσες, ένα ή περισσότερα κτίρια με έναν ή περισσότερους ορόφους.

Σε διάφορα σημεία του δικτύου τοποθετούνται οι λήψεις. Οι λήψεις είναι απλοί μηχανισμοί οι οποίοι έχουν ένα κλαπέτο. Όταν το κλαπέτο ανοίγει τότε έχομε μια ισχυρή απορρόφηση
την οποία χρησιμοποιούμε για να απορροφηθούν διάφοροι ρύποι ή υλικά.

Ο αριθμός των λήψεων μιας εγκατάστασης μπορεί να είναι μεγάλος. Όμως ο αριθμός των ενεργών λήψεων κάθε χρονική στιγμή, δηλαδή εκείνων που έχουν το κλαπέτο ανοικτό,
εξαρτάται από το μέγεθος της κεντρικής μονάδας.

Το μέγεθος (m³/h) της απορρόφησης που πρέπει να κάνει μια λήψη εξαρτάται από το είδος της εργασίας που πρέπει να γίνει και καθορίζεται από το εργαλείο και την διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα ο οποίος το συνδέει με την λήψη.. Οι διάφορες εργασίες απαιτούν διαφορετικές απορροφήσεις. Ο υπολογισμός του μεγέθους της κεντρικής μονάδας γίνεται με την άθροιση των απορροφήσεων όλων των εργασιών που πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα μια χρονική στιγμή.

Το δίκτυο είναι εύκαμπτο και πολύ εύκολα οι διελεύσεις των σωλήνων καταργούνται,  μεταφέρονται ή τροποποιούνται. Στις λήψεις συνδέονται τα διάφορα εργαλεία απαγωγής και κάνουν δυνατές τις εξής εργασίες

 

-         Απαγωγή σκόνης

-         Απαγωγή καπνού

-         Απαγωγή σκόνης από τροχίσματα.

-         Καθαρισμό μηχανημάτων.

-         Καθαρισμό δαπέδων.

-         Απορρόφηση γρεζιών από εργαλειομηχανές.

-         Απορρόφηση υγρών.

 

Οι εργασίες καθαρισμού που γίνονται με φύσημα πεπιεσμένου αέρα με αποτέλεσμα η ρύπανση να πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο χωρίς να απομακρύνεται ποτέ, με τα συστήματα υψηλού κενού αντικαθίσταται με απορρόφηση και οι ρύποι απομακρύνονται οριστικά. Υπάρχει μεγάλη σειρά βοηθητικών συσκευών και εργαλείων και με την σωστή επιλογή η εγκατάσταση προσαρμόζεται ακριβώς στις ανάγκες της δικής σας μονάδας καλύπτοντας όλες τις ιδιαιτερότητες.

ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
1. TO ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

2. ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

3, ΑΠΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΚΡΟΣΤΟΜΙΟ

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΔΑΠΕΔΩΝ

5. ΑΝΕΜΕΣ 881

6. ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

8. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΤΕΧ

9. ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ

10. ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

11. ΑΜΜΟΒΟΛΗ

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία