ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

      

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η κατανάλωση ενέργειας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας  καθοριστικός για το  κόστος παραγωγής στις περισσότερες επιχειρήσεις. Η ορθή διαστασιολόγηση του συστήματος απαγωγής σύμφωνα προς τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης είναι δυνατόν να κρατήσει την κατανάλωση ενέργειας σε χαμηλό επίπεδο και να μειώσει το κόστος.

Αν το σύστημα διαστασιολογηθεί σύμφωνα  προς τις πραγματικές ανάγκες, προκύπτει ένας υψηλός ενεργειακός βαθμός απόδοσης. Αν για παράδειγμα μειωθούν οι στροφές του απορροφητήρα κατά 20% τούτο θα έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40-60%. Εκτός αυτού θα εξάγονται από τον χώρο μικρότερες ποσότητες θερμασμένου ή κλιματισμένου αέρα.

Βαλβίδες για αυτόματη

παροχή κενού στα εργαλεία

Συστήματα ελέγχου  του

απορροφητήρα και αυτόματα ντάμπερ

Συστήματα ελέγχου  του

απορροφητήρα και αυτόματα ντάμπερ

Εξοικονόμηση 20-40% Εξοικονόμηση 25-45% Εξοικονόμηση 25-60%

1.Εξοικονόμηση 20-40% με την χρήση των αυτόματων λήψεων

στις εγκαταστασεις υψηλού κενού

 • Δυνατότητα  επιλογής μικρότερου μεγέθους της κεντρικής μονάδας στις νέες εγκαταστάσεις.
 • Μεγάλη εξοικονόμηση κατά την επέκταση παλαιών εγκαταστάσεων.
 • Βελτιωμένη απορρόφηση σε κάθε λήψη
 • Μικρότερος  θόρυβος - καλύτερες συνθήκες εργασίας
2.Εξοικονόμηση μέχρι και 45% με την χρήση συστημάτων ελέγχου των απορροφητήρων και αυτόματα ντάμπερ.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας διότι ο κινητήρας λειτουργεί μόνο όταν γίνεται εργασία.
 • Εξοικονόμηση κόστους κτήσης διότι υπάρχει δυνατότητα να επιλεγούν μικρότερα μεγέθη.
 • Εξάγονται μικρότερες ποσότητες θερμασμένου ή  κλιματισμένου αέρα.
 • Μικρότερος  θόρυβος - καλύτερες συνθήκες εργασίας.
3.Εξοικονόμηση μέχρι και 60% με την χρήση συστημάτων ελέγχου των στροφών των απορροφητήρων και αυτόματα ντάμπερ.
Στα συστήματα απαγωγής στα οποία υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας με μεταβαλλόμενες ανάγκες η εγκατάσταση  ενός Inverter Nederman έχει σαν αποτέλεσμα την σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας. Ο inverter  ρυθμίζει  συνεχώς τις στροφές του απορροφητήρα και διατηρεί σε κάθε θέση   εργασίας την απορρόφηση η οποία απαιτείται ανεξάρτητα από τον αριθμό των θέσεων  οι οποίες ευρίσκονται σε λειτουργία.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας  μέχρι  και 60%
 • Εξοικονόμηση κόστους κτήσης διότι υπάρχει δυνατότητα να επιλεγούν μικρότερα μεγέθη.
 • Εξάγονται μικρότερες ποσότητες θερμασμένου ή  κλιματισμένου αέρα
 • Μικρότερος  θόρυβος - καλύτερες συνθήκες εργασίας
 • Εξασφαλίζει την σωστή απόδοση  σε κάθε θέση.
 • Επιδέχεται προγραμματισμό έναρξης και λήξης εργασίας

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF:

 

 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 2.ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία