ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Για να διατηρηθεί η ασφάλεια  η παραγωγικότητα και η ποιότητα των παραγομένων σε υψηλά επίπεδα ο  εργασιακός χώρος  χρειάζεται συχνούς και αποτελεσματικούς καθαρισμούς, διαχωρισμούς και ανακτήσεις υλικών, μεταφορές υλικών τα οποία συσσωρεύονται, συσκευασίες των παραπροϊόντων και αποκομιδή και λοιπές συναφείς εργασίες.

ΣΚΟΝΗ

Πριν από την απόφαση επιλογής του συστήματος καθαρισμού της σκόνης πρέπει να εξετασθεί εάν είναι εκρηκτική  διότι ο κίνδυνος είναι μεγάλος.


Καθαρισμός του αέρα από την αιωρούμενη σκόνη.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να πλησιάσουμε την πηγή της εκπομπής όσον το δυνατόν περισσότερο και να την απορροφήσουμε πριν διαχυθεί και καταλάβει όλο το χώρο
και βεβαίως όχι με φύσημα. Το φύσημα απλά μεταθέτει την σκόνη από την μία θέση σε άλλη. Το φύσημα όταν η σκόνη είναι εκρηκτική μπορεί να δημιουργήσει εκρήξιμη ατμόσφαιρα.(Απαγωγή στην πηγή).


Το καλύτερο μέσον για το πλησίασμα στην πηγή της εκπομπής και την απαγωγή της σκόνης είναι ο βραχίονας απαγωγής . Tο απαιτούμενο σύστημα είναι ένα σύστημα χαμηλού κενού.

Kαθαρισμός του χώρου από την σκόνη που έχει επικαθίσει.

O καθαρισμός γίνεται και σε αυτή την περίπτωση με απορρόφηση και βεβαίως όχι με φύσημα. Το φύσημα απλά μεταθέτει το πρόβλημα. Το απαιτούμενο σύστημα είναι ένα σύστημα ισχυρής απορρόφησης - ένα σύστημα υψηλού κενού. Με το υψηλό κενό καθαρίζονται αποτελεσματικά δάπεδα ,μηχανήματα, τοίχοι και όλα τα δύσκολα 'εσωτερικά' σημεία στα οποία εισέρχεται η σκόνη.

Ομίχλη λαδιού

Η ομίχλη λαδιού παρατηρείται συνήθως στα μηχανουργεία και παράγεται κυρίως από τα μηχανήματα CNC. (Βλέπε Φίλτρα ομίχλης λαδιού)

Άλλοι ρυπαντές

-Υγρά (Νερά , λάδια, καύσιμα, χημικά  κλπ

-Στερεά τα οποία εμπεριέχουν υγρά όπως τα ανωτέρω.

-Στεγνά  στερεά

Οι καθαρισμοί των υλικών  τα οποία συσσωρεύονται  ή επικάθηνται σε ελεύθερες επιφάνειες γίνονται αποτελεσματικά με υψηλό κενό.

Ανάλογα προς το είδος τους και την ποσότητά τους επιλέγεται το κατάλληλο μηχάνημα .

Ο οίκος Nederman  διαθέτει μια ευρεία σειρά  μηχανημάτων  με την οποία εξασφαλίζεται  η ορθή επιλογή του κατάλληλου μηχανήματος για την κάθε περίπτωση.

ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ - ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για μεγάλες εγκαταστάσεις  με πολλούς χώρους, σε διαφορετικούς ορόφους κλπ. τότε πιθανόν να χρειάζεται μια μεγάλη μονάδα υψηλού κενού.

 

Ορισμένα υλικά έχουν χρησιμότητα και πρέπει να ξεχωρίζονται από τα άλλα απορρίμματα και να ανακτώνται. Τούτο είναι εφικτό σε μια εγκατάσταση υψηλού κενού  με την χρήση ενός προδιαχωριστήρα (PDF).

Με την βοήθεια του προδιαχωριστήρα επίσης διαχωρίζονται και μεταφέρονται ημιυγρά υλικά ή υγρά ή άλλα υλικά τα οποία δεν πρέπει να φθάσουν στο φίλτρο της κεντρικής μονάδας.
FA 7 Ab 450
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ
Kαθαρισμός του χώρου με τις ανέμες υψηλού κενού 881

Η ανέμη υψηλού κενού εκτυλίγει στο επιθυμητό μήκος και επανατυλίγει μετά την  εργασία έναν εύκαμπτο σωλήνα απορρόφησης διαμέτρου 38mm ή 50mm με τον  οποίο γίνεται ο καθαρισμός.

ΑΝΕΜΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 881

ΥΓΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία