0

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΧΑΜΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΥΨΗΛΟ ΚΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΕΞΟΙΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

ΑΤΕΧΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΤΕΧ

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΖΥΜΕΣ

ΑΛΕΥΡΙ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΑ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ

ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

ΧΗΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΑ

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

 

ΟΧΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΡ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΝΕΡ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

ΛΙΠΑΝΣΗ

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΠΛΥΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

TANK STRIPPING

 

 

ΑΡΧΙΚΗ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ NEDERMAN ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΑΤΕΧ

ΕΡΓΑΣΤ. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

 

ΦΙΛΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ

ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΑ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

ΦΟΡΗΤΑ

ΟΜΙΧΛΗΣ ΛΑΔΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚA

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΕΝΟΥ

ΦΙΛΤΡΑ ΕΧ

ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧ. ΣΚΟΥΠΕΣ

ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ

 

ΑΝΕΜΕΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΒΙΟΜ. ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

ΗΧΟΜ. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

 

ΕΥΚΑΜ. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΥΨ. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΑΕΡ.

ΕΚΤΥΛΙΚΤΡΙΕΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΙΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΑΠΛΟΙ ΑΠΑΓΩΓΟΙ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΕΚΚΕΝΩΤΕΣ ΛΙΠΑΝΤ.

ΠΥΡΓΟΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚ.

ΔΙΑΧ. ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

 

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ ΓΡΕΖΙΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΚΟΠΤ. ΥΓΡΩΝ

ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

 

       

ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΓΩΓΗ ΣΚΟΝΗΣ

Oι βραχίονες απαγωγής παίρνουν μακριά τις αναθυμιάσεις και την σκόνη με την απορρόφησή τους στην πηγή τους πριν φθάσουν στην  ζώνη  αναπνοής  των  εργαζόμενων  παρέχοντας πλήρη προστασία της υγείας τους και την στοιχειώδη άνεση για αποδοτική εργασία.

ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ

 

Oι αναθυμιάσεις   είναι συχνό φαινόμενο στην βιομηχανία και στα εργαστήρια. Συχνά δεν είναι ορατές.

Δημιουργούν προβλήματα υγείας ενώ είναι δυνατόν να επιδρούν και να αλλοιώνουν το προϊόν  ή  να  προκαλούν φθορές στον εξοπλισμό.

 

Oι αναθυμιάσεις δεν πρέπει να απορρίπτονται σε οποιονδήποτε άλλον χώρο είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό 

διότι είναι πιθανόν  μετακινούμενες να φθάσουν σε άλλους χώρους με εργαζόμενους και να τους ρυπάνουν .

H απλούστερη μέθοδος δέσμευσης τους, είναι η χρησιμοποίηση φίλτρων ενεργού άνθρακα τα οποία δίδουν καλά αποτελέσματα για παροχές μέχρι 40.000m³/h. Για μεγαλύτερους όγκους αέρα χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι όπως της πλύσης (scrubbing),της θερμικής οξείδωσης κ.α.

J

JACK NORTON EVENTS SA

ΠPOETOIMAΣIA THΣ TEΛETHΣ ENAPΞHΣ TΩN OΛYMΠIAKΩN AΓΩNΩN ΦOPHTO ΦIΛTPO ANAΘYMIAΣEΩN

 

ΜΙΚΡΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΙΛΤΡΑ  ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΣΚΟΝΗ

 

Tο πρόβλημα της σκόνης υπάρχει σχεδόν σε όλες τις βιομηχανίες.

 

Η ΤΕΧΝΟ-ΚΑΛ απάγει την σκόνη στα σημεία όπου παράγεται πριν διαχυθεί σε όλο το εργοστάσιο εγκαθιστώντας τους κατάλληλους βραχίονες απαγωγής Nederman.

Συνήθως περισσότεροι βραχίονες συνδέονται σε δίκτυο για να καλύψουν όλες τις θέσεις εργασίας.

 

Η σκόνη οδηγείται δια του δικτύου σε ένα μεγάλο φίλτρο Nedεrman Filtermax  όπου κατακρατείται σε ποσοστό  >99%.

 

Μεγάλη προσοχή απαιτείται όταν χρησιμοποιούνται σκόνες  υλικών όπως  το αλουμίνιο, το μαγνήσιο, το τιτάνιο ή οργανικές σκόνες λόγω της μεγάλης εκρηκτικότητάς τους. Τότε πρέπει να ορισθούν και να ταξινομηθούν οι ζώνες επικινδυνότητας μέσα στο εργοστάσιο και σε κάθε ζώνη να χρησιμοποιείται  κατάλληλος εξοπλισμός  σύμφωνα προς τους κανονισμούς ΑΤΕΧ.

ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Top - Home - Αρχική - Η Εταιρία - Οι Μελέτες - Οι Εγκαταστάσεις - Nederman -   Τα Έργα -   Επικοινωνία